Ladda ner NetAlarm

BRIX NetAlarm använder befintlig infrastruktur för att snabbt skicka larm som överfallslarm och brandlarm till datorer.

Med en knapptryckning kan användare kalla på hjälp.

Alert others with a key press

 

Såväl trådbundna som trådlösa tillbehör kan anslutas, till exempel nödlarmsknappar, dörrkontakter, rörelsedetektorer, rökdetektorer och mycket mer.

Wireless alarm button
 
 
Mobil larmhantering
BRIX NetAlarm
BRIX NetAlarm använder befintlig infrastruktur för att snabbt sända ut meddelanden som exempelvis överfallslarm eller brandlarm till datorer, mobiltelefoner eller handdatorer.

Externa tillbehör kan anslutas, antingen via tråd eller trådlöst. Andra larmsystem, som brandlarm, processtyrning, trygghetslarm med mera kan också integreras.

Nödlarm

Personer som riskerar att utsättas för hot eller otrygghet på arbetsplatsen kan via BRIX NetAlarm sända ut ett nödlarm från sin dator genom att trycka på en inställbar tangent på tangentbordet. Detta kan vara användbart på bland annat socialtjänstkontor och liknande institutioner.


Industriella applikationer och företagsapplikationer

Skicka snabbt ut brandlarm till alla medarbetare på kontoret, eller skicka ut meddelanden vid maskinfel på produktionsanläggningar.


Äldrevård

Gör din dator till en larmmottagare - se det du vill se. Vem larmar? Var finns personalen? Möjlighet att se brand- och driftlarm. En regionchef kan se och hantera alla anläggningar samt ta del av övergripande larm som personlarm, brandlarm eller om man så önskar studera ett specifikt äldreboende eller en viss larmtyp.

Interactive Alarm Control

IAC är ett verktyg som ger kunden möjlighet att själv utforma egna menyer att visas i samband med larm. Varje larm som skickas ut till mottagarna kan ha en unik menystruktur kopplad till sig. Det kan handla om sådant som att starta eller stoppa processer, skicka vidare larmet, meddela andra att man tar larmet eller registrera orsaker och åtgärder. Med IAC kan man skapa lättanvända gränssnitt för de mest avancerade funktioner.

Interactive Alarm Control