Ladda ner NetAlarm

BRIX NetAlarm använder befintlig infrastruktur för att snabbt skicka larm som överfallslarm och brandlarm till datorer.

Med en knapptryckning kan användare kalla på hjälp.

Alert others with a key press

 

Såväl trådbundna som trådlösa tillbehör kan anslutas, till exempel nödlarmsknappar, dörrkontakter, rörelsedetektorer, rökdetektorer och mycket mer.

Wireless alarm button
 
 
Mobil larmhantering
GSM/GPS

EMB Emergency är en mjukvara för mobiltelefoner som gör dem till larmtelefoner som kan skicka larm direkt till larmcentral. EMB lämpar sig för ensamarbetande, hemtjänstpersonal, vakter, resande försäljare och andra som riskerar att antingen utsättas för faror eller andra hotsituationer. Mer information >>

TrygghetsTelefon.se finns mer information om trygghetslarm för GSM och GPS.